Pogonyi Szabolcs:
Közösségelvű politikai liberalizmus.
Liberális szerződéselmélet a kommunitárius kritika tükrében